Surfcasting genellikle beklemeli bir av türüdür. Diğer av stillerinde olduğu gibi ekipmanlar sürekli elde ve hareket halinde değil bir tripodda ya da kum dikeninde dikilmiş halde beklenir. Bu yüzden takımların toplam ağırlığı diğer stillerdeki kadar fazla önem arz etmez. Yine de hafif bir kamış – makine kombinasyonu atışta avantaj sağlayacaktır.

Kamışlar :

Surfcasting kamışları genellikle sadece kumsaldan veya kayalık kıyılardan avlanırken kullanılır. İki anahtar fonksiyonu vardır. Birincisi,yemli takımımızı mümkün olduğunca uzağa yollamak; ikincisi ise kırılan dalgaların içinden balığı kıyıya çekebilmek. Bu iki fonksiyonun anlamı, surfcasting kamışları uzun mesafe ve güç içindir.

Surfcasting kamışlarında ilk göze çarpan uzunluklarıdır. Bunun ise iyi bir sebebi vardır. Bir surfcasting kamışı ne kadar uzun ise o kadar çok gücü kaldırabilir. Güç, atış boyunca hareket eden kamış ucunun hızından gelir. Uzun kamışlar daha yüksek uç hızına sahiptir ve bu da daha uzak atışlara olanak sağlar.

Kumsal balık avı yaparken uzun kamış kullanmanın bir diğer sebebi ise misinayı mümkün olduğunca dalgalardan uzak tutmaktır. Yemli avlarda balık tutma şansınızı arttırmak için yeminizin aynı yerde uzun süre kalmasını istersiniz. Kamışınızın boyu ve tabi ki de atış tekniğiniz sayesinde yeminizi dalgaların ilerisine suyun nispeten daha sakin olduğu yere ulaştırabilirsiniz. Böylece yeminiz fazla hareket etmeden yerini koruyacaktır. Kamışınızın ucunu bir kum dikeni veya kamış tutucu ile mümkün olduğunca yukarı kaldırmanız, misinanızın dalgalarla temasını asgariye indirecektir. Misinanız ne kadar ince olursa olsun kırılan dalgalar misinanızı tutacaktır ve bu da yeminizin yavaş yavaş akıntıya kapılmasına sebep olacaktır. Bu yüzden kamışınız ne kadar uzun olursa bu durum daha yavaş gerçekleşir ve çekip tekrar atma aralıkları uzar.

Kamış seçiminde en önemli unsur avlanılacak yerdir. Avlanılacak yerin yapısını ve balık popülasyonunu bilmek alınacak kamışa karar vermeyi kolaylaştırır. Kamışların en önemli özelliği atar değerleridir. Yani kaç grama kadar ağırlığı kullanabileceğimizi söyler. Kamış tanıtımında minimum ve maksimum değerler yazılıdır. Böylece avlağınızda kullanmanız gereken ağırlığa uygun kamışları seçebilirsiniz. Bazı modellerde atar aralığı epey geniştir. Bu türde kamışları seçmek farklı avlaklarda av yapmak istediğinizde avantaj sağlayacaktır. Bu yüzden atar aralığı geniş olan kamışları seçmek akıllıca bir iştir.

Makineler :

Bu stilin hamallığını en çok çeken ekipman kuşkusuz makineler. Makine seçimi bir çok açıdan önem arz etmektedir. Surfcasting makineleri büyük ve sığ kafa yapılarıyla dikkat çekmektedir. Makine seçiminde göz önünde bulundurulması gereken unsurlar:

1-Devir : Surfcasting makinelerinde devir çok önemli bir özelliktir. Makinelerde devir ?:?:? ile ifade edilir. Örneğin 5:1:1 ile ifade edilen devir oranı kolun 1 tam dönüşünde kafanın 5,1 kez döndüğünü ifade eder.Yüksek devirli makine seçimi sarımı daha kısa sürede yapmamızı sağlayacaktır ve böylece tutulan balığı kıyıya alış süremiz azalacaktır. Tabi bu makinenin gücüne bağlı olarak değişkenlik gösterir.

2-Kafa : Surfcasting makinelerinin kafa yapısı genellikle geniş ve sığdır. Bu, atış esnasında misina salınımını etkileyerek daha uzak atışlara imkan verir. Bazı modellerin yedek kafası mevcuttur ve yedek kafa asıl kafanın aynısı olabileceği gibi koni şeklinde de olabilir. Koni kafalarda misina salınımı daha etkilidir. Kafa modelleri 50’lik 60’lık gibi tabirlerle ifade edildiği gibi bazı modellerde 5000’lik 10000’lik gibi ifadeler de mevcuttur.

3-Çekiş Gücü : Makinelerde drag diye tabir edilen özelliktir. Adı üstünde üzerine binen yükün en fazla ne kadar olabileceğin ifade eder. En önemli özelliklerden birisidir.

4-Misina Kapasitesi : Bir başka belirleyici unsur da kafanın maksimum alacağı misina kapasitesidir.

Misina :

Bu alanda 2 seçenek mevcuttur. Mono misina ve ip misina. Her ikisinin de avantajları ve dezavantajları mevcuttur. Surfcasting stilinde mümkün olduğunca ince misina kullanılması gerekmektedir. Bu atış mesafesiyle doğru orantılıdır. Misinanız ne kadar ince ise atış erimi o kadar fazla olacaktır. Misinanızı inceltmeniz ise kopma riskini beraberinde getirmektedir. Mono ve ip misinanın artıları ve eksileri aşağıdaki gibi özetlenebilinir.

Mono

Artıları :

1-Şoku ipten daha iyi emer.

2-Su ile daha iyi kaynaşır. Balıklar ipe oranla monoyu görmede daha fazla zorluk çeker. Bu yüzden ip kullanan bir çok kişi mono veya fluorocarbon leader ( bizim tabirimizle şok misina ) kullanmak zorunda kalırlar.

3-Daha ucuz olması. Her insan sürekli ip misina ücretini karşılayamayabilir.

4-Aşınma direnci. Mono da keskin şeyler karşısında kopması mümkün olsa bile ipe oranla hasara daha fazla dayanır.

Eksileri :

1-Monolarda gamlardan, düğümlerden ve aşınmalardan gerilim noktaları oluşur. Bu tür sorunlar monoyu zayıflatır. Gerilim noktaları mononun belli bir süre sonra kopacağı yerlerdir.

2-Hafıza. Muhtemelen insanların monoda en çok nefret ettikleri şey hafıza konusu. Mono verildiği şekli muhafaza etme özelliğine sahiptir özellikle makine üzerindeyken. Hafıza zaman geçtikçe daha da kötüleşir. Bu durum ucuz markalarda daha da belirgindir. Hafıza, bazen misinanın avcılığı ve erimini engeller. Hafıza yüksekse olşan misina kıvrımları ekstra gevşekliğe ( boşluk ) neden olur çünkü kafadan gereğinden fazla misina salınır. Bu gevşeklik ( boşluk ) ayrıca tasmalamada da sıkıntı yaratır çünkü misina gergin değildir.

3-Mono daha fazla güç için daha fazla kalınlığa gerek duyarken ipte güç için kalınlık önemli değildir. Daha kalın mono daha güçlüdür fakat kafaya fazla saramazsınız ve kolay atış yapamazsınız. Ayrıca düğüm atmak daha da zorlaşır.

4-İp kadar uzun ömürlü değildirler. Monolar özellikle tuzlu suda ip misinalara göre daha çabuk deforme olurlar.

İp Misina

Artıları:

1-Neredeyse sıfır hafıza. Atımı çok kolay, klavuzlardan çok yumuşak şekilde geçer, çok düşük hafızalı olması klavuzlardan akışını kolaylaştırdığı gibi gevşekliği ( boşluk ) azaltarak monolarda görülen kıvrım olayını en aza indirir.

2-Çok hassastır. Bundan dolayı çok az ya da hiç esneme yapmaz. Tabandaki her kayayı, çukuru veya herhangi bir yapıyı hissedersiniz.

3-Küçük çap / yüksek sağlamlığı, makinenize aynı sağlamlığa sahip monoya oranla daha fazla sarmanızı sağlar.

4-Düğümler daha kuvvetlidir. Sahtenize veya misinanıza atacağınız düğümler inanılmaz derecede sağlam olur. Düğümden patlama yaşanması çok nadirdir.

Eksileri :

1-Aşınmaya karşı fazla dayanıklı değildir. İpler keskin şeyler karşısında çabuk koparlar. Mono da öyledir fakat ip kadar hızlı değil. Örneğin, 0.30 mono ve ip misina alın ve bıçağın keskin tarafına yatırıp öne geriye hareket ettirin. İp hemen kopacaktır fakat mononun kesilmesi daha uzun sürecektir.

2-Ellerinize ve parmaklarınıza dikkat etmeniz gerekir. Atışlarda yaralanmaya yol açabilir.

3-Görünürlülükleri daha fazladır. Çoğu monolar gibi görünmezlik özelliği yoktur.

4-Esnemezliği her ne kadar deniz tabanını hissetmenizi sağlasa bile tasmalamanın şokunu emmeyeceği için bu takımınıza, vücudunuza ve misina üzerindeki her hangi bir zayıf noktaya zarar verecektir.

Konuya giriş yazısında da belirtildiği üzere surfcasting stilinde misinanın mümkün olduğunca ince ve bir o kadar da sağlam olması gerekmektedir. Bunu mono misinalar ile elde etmek mümkün olmadığından dolayı ana misinaya ek olarak daha kalın şok misina bağlanır. Bunun için atılan şok düğümü de her ne şekilde olursa olsun atışlarda klavuzlara sürtünmesinden dolayı erimi etkileyecektir. Ama ip misinalarda buna gerek yoktur. Bu yüzden her hangi bir ekleme yapılmayan ip misinalar kopma yönünden daha risksizdir. Unutmamak gerekir ki surfcasting stilinde tasmalamaya gerek duyulmamaktadır. Bazı avlarda 100-150 metre kadar misina suda olduğu düşünülürse esneyen yapıdaki mono misina balık vuruşlarında sorun yaratacaktır. Vuruş kamışa daha geç iletilecek ve kamışın aksiyonundan doğacak doğal tasmalama yine esnemeden dolayı takıma geç ulaşacaktır. Bu yüzden ip misina bu konuda avantaj sağlamaktadır. Esnemezlik özelliğinden dolayı kamışın doğal tasmalaması uçtaki takıma çok hızlı şekilde etki eder ve iğne balığın damağına daha iyi oturur.

Shock Leader Kullanımı :

Yukarıda da belirtildiği üzere ince mono misinalar atış esnasında uygulanan güçten doğan baskıyı kaldıramaz ve kopma ( patlama ) yaşanır. Tabi bu kullanılan ağırlıkla doğru orantılıdır. Bu yüzden ana misinaya tercihe göre 2 ile 5 metre aralığında ana misinaya oranla daha kalın ek yapılır. Bu sayede doğan baskı bu ek misina tarafından emilir ve ince olan ana misinayı etkilemez. Piyasada Tapered Shock Leader diye adlandırılan misinalar bulunmaktadır. Bunların özelliği ince çaptan başlayıp kalınlaşmasıdır. Türkiye’de fazla rağbet görmemekle birlikte yurtdışında kullanımları yaygındır. Tabi bu işi herhandi bir misina ile de yapabilirsiniz. Bu uygulamada en çok dikkat edilmesi gereken unsur ekleme yapılırken atılacak düğümdür.

İğne

Balıkçılık dünyasında envai çeşit iğne bulunmaktadır. Surfcasting stilinde iğne seçimi yaparken bir önceki konuda bahsedilen tasmalamama unsurunu göz önünde bulundurmamız gerekmektedir. Bu durumda, daha çok tercih etmemiz gereken iğneler çapraz yapılı iğneler olmalıdır. Böylece balık yemi alıp giderken kurşunun ağırlığını bir süre sonra hissedecek ve yemi kusmak isteyecektir. Kusma esnasında çapraz yapılı iğneler damağa veya dudağa geçecektir. Yine circle ( çember ) iğne modelleri surfcasting avlarında çok iyi iş çıkarmaktadır.

Büyüklük – küçüklük konusu ise tamamıyla avlanılacak balık türüne göre kişinin tercihine kalmış bir durumdur. Ama göz ardı edilmemesi gereken nokta sağlamlıktır. Avlağın bize ne zaman ne sunacağı belli olmaz bu yüzden iğnelerimizi mümkün olduğunca kırılmaya ve açılmaya karşı sağlam malzemeden yapılmış olanlardan seçmek mantıklıdır.

Yem

Surfcasting stilinde dünya genelinde en çok tercih edilen ve en çok verim alınan yem çeşidi kurtlardır. Bunun yanı sıra kalamar, sübye , karides, deniz kabukluları , yengeç gibi deniz ürünleri de yem olarak kullanılmaktadır. Bu konuda da avlağı iyi bilmek gereklidir. Avlaktaki balıkların yem alışkanlıklarına göre yem seçimi yapmak av skorunuzu arttıracaktır. Ülkemizde kurt olarak sadece boru kurdu bulunmakla birlikte bu alanda epey geri olduğumuz su götürmez bir gerçek. Boru kurdundan sonra en çok tercih edilen yem sülünez olup kurt kadar olmasa da iyi iş çıkarmaktadır. Tavuk göğüs etinin de kullanıldığı durumlar da mevcuttur. Yine sardalye da özellikle levrek avlarında verimlidir. Kalkan, lüfer gibi balıkların avlarında ise fileto istavrit tercih edilmektedir.

Aksesuarlar

Klips : Makineden gelen bedene takılarak takımı ana beden misinaya bağlamaya yararlar. Ayrıca kurşun için üretilen modelleri de bulunmaktadır. Takımın ucuna bağlanan bu klipsler gerektiğinde kurşunu rahatça değiştirmemize olanak sağlar.

Fır Döndü : Takımlarda kullanılan çeşitli ebatlarda küçük aparatlardır. Takımın ucuna bağlanıp ana bedenden gelen fırdöndüye geçirilerek kullanıldığı gibi takımın üzerine köstekleri monte etmek için de kullanılırlar. Tek yönlü ,İki yönlü ve üç yönlü olmak üzere 3 çeşidi bulunmaktadır.

Kurşun : Bir önceki konularda da bahsedildiği üzere surfcasting stilinde amaç çoğunlukla uzak mesafelere erişebilmek ve mümkün olduğunca dalgalardan etkilenmeyerek o mesafelerde kalabilmektir. Bu amaç için özel üretilmiş kurşunlar piyasada bulunmaktadır. Genellikle sivri taban yapıları havada sürtünmeyi asgariye indirmeyi hedefler ve bunun sonucunda da daha uzak mesafelere erişim sağlanır. Havadaki sürtünmeyi asgariye indiren diğer bir özellikleri ise üzerlerinde bulunan kaplamalardır. Bu kategoriye giren piramit kurşunlar en çok tercih edilen modeller olmakla birlikte dalgalı deniz için çapalı kurşunlar da mevcuttur.

Kum Dikeni : Adı üstünde kumsal da avlanırken kuma batırılarak kamışımızı havaya dikmemize yardımcı olan aparatlardır. Kayalık alanlarda da kaya aralarına sıkıştırılarak kullanılabilinir.

Tripod : Bir çok modeli olan tripodlar kum dikeninde olduğu gibi kamışı dikey tutmamızı veya yaslamamızı sağlayan üç ayaklı aparatlardır.

Boncuklar : Boncuklar genellikle takım yapımında kullanılan mikro boyları ve köstekler de kullanılan yüzer modelleri gibi bir çok alanda iş gören faydalı aksesuarların başında gelir.

İğne Çıkarıcı : Balıkların iğneyi mideye kadar yuttuğu durumlarda kurtarıcı görevi gören aparatlardır. Bu aparatlar limit altı tutulan balıklara zarar vermeden salmamıza olanak sağlarlar.

Yem Şişi : Yemlerimizi ( özellikle kurt ) iğneye düzgün bir şekilde geçirmemize yarayan kullanışlı bir aparattır.

Yem İpi : Özellikle kalamar, sardalye ve sülünez gibi yemleri iğneye daha güçlü sabitlemek için kullanılan ince elastik iptir.

Atış Parmaklığı : İnce misina atış esnasında uygulanan güçten dolayı tetik olarak kullandığımız işaret parmağına bazı durumlarda zarar verebilmektedir. Bu olumsuz durumu önlemek için atış parmaklığı kullanmakta yarar bulunmaktadır.

Sissy Aparatı : Fish Finder ( Gezer kurşunlu takım ) yapımında kullanılan kurşunun takıldığı ve misina üzerinde serbest hareket etmesini sağlayan aparattır.